Nowości

słownik medyczny, wyrażenia używane w medycynie,
nazwy łacinskie, określenia medyczne, słownik chorób,
słownik leków,

więcej

Słownik medyczny - słownik pojęć medycznych

Z wielką satysfakcją oddajemy w Państwa ręce unikatowy produkt - słownik terminów medycznych o wyjątkowych zaletach, głęboko przekonani, że okaże się on niezastąpioną pomocą w procesach poznawczych własnego ciała.
Poczucie zagrożenia wynikające z faktu choroby, hospitalizacji i ewentualnego leczenia operacyjnego rośnie proporcjonalnie w stosunku do nasilenia, tajemniczych dla pacjenta, obrzędów medycznych i pielęgniarskich, a zwłaszcza używania przez personel niejasnego, niezrozumiałego języka i skąpych informacji, jakie są im udzielane.
Udowodniono, że wysoki stopień wiedzy sprzyja formowaniu postaw mało stereotypowych likwidacji uprzedzeń i przesądów, kształtowaniu się tolerancji i postaw adekwatnych do rzeczywistości.
Troska o oszczędzenie pacjentowi dodatkowego uczucia niepokoju, osłabiającego odporność i pogarszającego samopoczucie, wyraża również humanitarne zadanie opieki medycznej.
Jednak poziom wiedzy z zakresu medycyny jest wprost proporcjonalny do ogólnego stanu zdrowia społeczeństwa. Jednocześnie należy podkreślić, że świadomość własnych niedomagań sprawia, że pacjent udaje się znacznie wcześniej do odpowiedniego specjalisty, zanim pojawią się objawy zagrażające życiu.
Niniejszy słownik ma na celu przedstawienie wiedzy medycznej w sposób jasny i zrozumiały dla przecientnego pacjenta.
Użyta terminologia sprawia, że nawet najbardziej "kosmicznie" brzmiące określenia stają się podstawą budowania świadomości prozdrowotej.

Słownik wyrażeń i zwrotów medycznych

W pole wyboru wpisz szukane słowo, zwroty, określenia medyczne. Następnie wciśnij przycisk szukaj i kliknij w interesujące Cię hasło. Zostaniesz przeniesiony na podstronę opisującą wybrane wyrażenie medyczne.


 Analizator Wyników Badań Krwi. Zapraszamy

lekarz pacjent